Bài 47- Đại não

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: THCS Chế Lan Viên
Người gửi: Nguyễn Anh Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:56' 07-04-2009
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích: 0 người
Câu hỏi kiểm tra bài cũ
Trình bày cấu tạo và chức năng của trụ não?
Đáp án:
Cấu tạo:
Trụ não gồm chất trắng và chất xám, có 12 đôi dây thần kinh não gồm 3 loại: dây cảm giác, dây vận động, dây pha
Chức năng:
Trụ não điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan đặc biệt là hoạt động của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp,htiêu hóa do nhân xám đảm nhiệm.
Bài 47 :ĐẠI NÃO
I: Cấu tạo của đại não
II: Sự phân vùng chức năng của đại não
Quan sát hình kết hợp với thông tin trong sgk thảo luận nhóm xác định thành phần cấu tạo của đại não
Phiếu học tập
Bề mặt của đại não được che phủ bởi một lớp chất xám làm thành vỏ não.bề mặt của đại não có nhiều nếp gấp ,đó là các…1… và …2…..làm tăng diện tích bề mặt vỏ nãolên tới 2300-2500cm2 .hơn 2/3bề mặt của não năm trong khe rãnh.vỏ não chỉ dày khoảng 2-3mm,gồm 6 lớp chủ yếu là các tế bào hình tháp
khe
rãnh
Các rãnh chia mỗi nửa đại não thành các thùy .rãnh đỉnh ngăn cách thùy …3…….và thùy……4…..rãnh thái dương ngăn cách thùy trán ,thùy đỉnh ,và thùy……5………trong các thùy các khe đã tạo thành các hồi hay khúc cuộn não.
Dưới vỏ não là……6………trong đó chứa các nhân nền
Thái dương
trán
Đỉnh
Chất trắng
Quan sát hình và mô tả cấu tạo trong của đai não
Đáp án
Dưới vỏ não là chất trắng ,chứa các nhân nền.chất trắng là đường thần kinh nối các vùng của vỏ não nối 2 nửa của đại não với nhau,nối vỏ não với phần dưới của não và tủy sống, các đường này đều bắt chéo ở hành tủy
Đại não là phần phát triển nhất ở người gồm chất xám ở ngoài và chất trắng ở trong
+ Chất xám tạo thành vỏ não là trung tâm phản xạ có điều kiện
+ Chất trắng chứa nhân nền và dây thần kinh
II:sự phân vùng chức năng của đại não
3
4
6
7
5
8
2
1
Bài tập Quan sát hình đọc thông tin sgk thảo luận nhóm chọn các số tương ứng với vùng chức năng để điền vào chỗ trống
Rãnh đỉnh
Rãnh thái
dương
4
3
2
5
6
7
1
a: Vùng cảm giác
b: Vùng vận động
c: Vùng hiểu tiếng nói
d: Vùng hiểu chữ viết
e: Vùng vận động ngôn ngữ
g: Vùng vị giác
h: Vùng thính giác
i: Vùng thị giác
3
4
6
7
5
8
2
1
Đại não có các rãnh chia não thành các hồi các thùy trong đó có vùng cảm giác vùng vận động vùng ngôn ngữ,vùng hiểu chữ nói và chữ viết
Bài tập củng cố

Bài 1: Nêu rõ các đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú?
Đáp án
Khối lượng não người lớn hơn so với não động vật
Vỏ não của người có nhiều khe rãnh hơn ,làm tăng bề mặt chứa các nơron
ở người xuất hiện vùng hiểu ngôn ngữ nói và viết

Bi t?p 2: Vẽ lại sơ đồ các thành phần của não và các vùng chức năng của vỏ đại não và ghi chú thích vào sơ đồ
Đáp án bài 2
Bài tập 3 H·y lùa chän c¸c th«ng tin a,b,c,d ë cét B vµ C råi ®iÒn vµo th«ng tin t­¬ng øng cét A
Đáp án:1.b-c, 2. a-d
Công việc về nhà
Các em về nhà học bài hoàn thành câu hỏi sgk vào vở đọc bài 48 Thần kinh sinh dưỡng
Chúc các em học tốt