Website thường dùng

Thông tin nhà trường

Máy tính cá nhân

Du lịch ba miền

Danh ngôn

Nghe nhạc Online

Đọc báo cùng bạn

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Hỗ trợ trực tuyến

Nguyễn Anh Tuấn -0915.060.828

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Unit 8. Celebrations

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Ánh Hồng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:47' 23-05-2011
  Dung lượng: 17.9 MB
  Số lượt tải: 178
  Số lượt thích: 0 người
  thi đua dạy tốt - học tốt
  Bài dạy tham dự Hội giảng Giáo viên giỏi
  TRAN HUNG DAO
  TEACHER: TRAN THI ANH HONG
  tall buildings
  kinds of goods
  friendly
  noisy
  fresh air
  peaceful
  rice paddy
  polluted air
  beautiful views
  entertainments
  traffic jam
  fresh foods
  Unit 8 : COUNTRY life and cIty life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  I. Getting started
  tall buildings
  kinds of goods
  friendly
  noisy
  fresh air
  peaceful
  rice paddy
  polluted air
  beautiful views
  entertainments
  traffic jam
  fresh foods
  I. Getting started
  Unit 8 : COUNTRY life and cIty life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  II. Listen and read
  Unit 8 : COUNTRY life and cIty life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  I. Getting started
  Hoa: Hi, Na. Have you been away?
  Na: Yes. I went to the countryside for the weekend.
  Hoa: Where did you go?
  Na: I went to Kim Lien. It’s a village. Some of my relatives live there.
  Hoa: I’ ve heard it’s a beautiful place.
  Na: It is. And it’s very quiet and peaceful. I had a really nice weekend, but I don’t want to live there permanently.
  Hoa: Why not?
  Na: It’s too quiet. There is nothing to do.
  Hoa: Yes, but things are changing in the coutryside.
  Na: Such as?
  Hoa: Many remote areas are getting electricity. People can now have things like refrigerators and...
  Na: And TV.
  Hoa: That too. TV is bringing not only information but also entertainment. And medical facilities are more easily accessible too. Life in the provinces is definitely changing for the better.
  Na: But the city has so much more to offer.
  Hoa: In many ways, I prefer the countryside. Life is simple, people are friendly and the air is clean.
  II. Listen and read
  I. Getting started
  II. Listen and read
  permanently ( adv):
  medical facility (n-phrase):
  accessible ( adj ) :
  có thể tiếp cận được
  1. New words
  thiết bị y tế
  relative (n):
  remote area (n-phrase):
  họ hàng
  lâu dài, vĩnh viễn
  vùng sâu, vùng xa
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  I. Getting started
  II. Listen and read
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read

  1. Computers are now ...... to school children.
  2. There are a lot of modern .............in the countryside nowadays.
  3. Her work is boring, so she doesn`t want to work there .......
  4. Meo Vac is a .........
  permanently
  medical facilities
  accessible
  remote area
  Fill in the gaps with suitable words
  I. Getting started
  II. Listen and read
  Unit 8 : COUNTRY life and cIty life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  1. Na went to the countryside for two days.
  2. Many things are changing in the countryside.
  3. Na wants to live there permanently.
  4. Hoa prefers the countryside because
  doesn’t want
  F
  T
  F
  T
  the weekend
  people are friendly and the air is clean.
  check
  guess
  T
  T
  T
  T
  F
  F
  F
  F
  I. Getting started
  II. Listen and read
  permanently ( adv):
  medical facility (n-phrase):
  accessible ( adj ) :
  1. New words
  relative (n):
  remote area (n-phrase):
  Unit 8 : Country life and city life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  2. Grammar
  1. What are many remote areas getting?
  2. How is life in the provinces changing?
  Many remote areas are getting electricity.
  Life in the provinces is definitely changing for the better.
  S + be + getting/ becoming + …
  I. Getting started
  II. Listen and read
  permanently ( adv):
  medical facility (n-phrase):
  accessible ( adj ) :
  1. New words
  relative (n):
  remote area (n-phrase):
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  2. Grammar
  S + be + getting/ becoming + …
  3. Practice
  a. Practice the dialogue with a partner
  b. Answer the questions
  d. Na says, "There is nothing to do". What does she mean by this?
  c. What is her opinion of the countryside?
  a. Where has Na been?
  - To her, the countryside is quiet, peaceful and there is nothing to do.
  e. What are some of the changes that Hoa mentions?
  - She has been to Kim Lien village.
  b. How long was she there?
  - She was there for the weekend.
  - She means that there are no entertainments (no movies, no parks, no zoos ... )
  - Many remote areas are getting electricity.
  - People can now have things like refrigerators and TV , and medical facilities are more accessible.
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  Hoa’s opinions
  Na’s opinions
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  Do you prefer the city or the countryside? Why?
  I. Getting started
  II. Listen and read
  permanently ( adv):
  medical facility (n-phrase):
  accessible ( adj ) :
  1. New words
  relative (n):
  remote area (n-phrase):
  Unit 8 : country life and City life
  Lesson 1 : Getting started - Listen and read
  2. Grammar
  * S + be + getting/ becoming + …
  3. Practice
  a. Practice the dialogue with a partner
  b. Answer the questions
  - Learn by heart the new words and structure.
  - Read and translate the text.
  Answer the question:
  Do you prefer the countryside or the city? Why?
  - Prepare: Speak (unit 8).
  Thực hiện tháng 11 năm 2008
  Hoa’s opinions
  Na’s opinons
  1. Na went to the countryside for two days.
  2. Many things are changing in the countryside.
  3. Na wants to live there permanently.
  4. Hoa prefers the countryside because
  doesn’t want
  F
  T
  F
  T
  the weekend
  people are friendly and the air is clean.
  check
  guess
  T
  T
  T
  T
  F
  F
  F
  F
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Chế Lan Viên - Cam Lộ - Quảng Trị.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.